+48 509 691 611
biuro@mw-projekt.com

Zamówienia Publiczne

Przykładowe projekty:


2013: Koncepcja układu drogowego ulicy Leśnej w Suchym Lesie – Odcinek ulicy Leśnej od ul. Bogusławskiego do ul. Meteorytowej – na długości 1+124,67 Projekt organizacji ruchu polegający na poprawie bezpieczeństwa ruchu i uspokojeniu ruchu. więcej

2013: Projekt budowlano – wykonawczy: Budowa ulicy Kowalewickiej w Poznaniu na odcinku od ul. Pobielskiej do węzła Nowe Kotowo. więcej

2011: Projekt umocnienia wewnętrznego placu na terenie siedziby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 51 wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. więcej


Pozostałe:

2014: Przebudowa zjazdu publicznego z Al. J. Piłsudskiego działka nr 511/1 na działki nr 494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 494/5, 495/1, 495/2, 495/3, 495/4, 495/5 w Jędrzejowie wraz z przebudową Al. J. Piłsudskiego (wykonanie pasa lewoskrętu) – projekt budowlany, wykonawczy i stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami.

2014: Projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej – Schronisko dla zwierząt w Skałowie SCHRONISKO Skałowo, gm.Kostrzyn, działka nr 84/10, 84/9 wraz z materiałami przetargowymi i uzgodnieniami.


Projekty wykonane przy współpracy z Pracownią Projektową „DROGOWIEC” Piotr Strzyżewski

2014: Przebudowa zjazdu na działkę nr 23/1 przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu wraz z budową pasa prawoskrętu w granicach pasa drogowego – opracowanie wielobranżowych materiałów przetargowych.

2013: Przebudowa drogi powiatowej nr 4073P – ul. Pocztowa w Dolsku.

2013: Przebudowa drogi powiatowej nr 4073P – ul. Gostyńskie Przedmieście w Dolsku.

2013: Przebudowa ulicy Dolnej na odcinku od Kilińskiego do ul. Górki wraz ze zmianą organizacji ruchu drogowego na zasadzie ruchu okrężnego – projekt ronda przy ul. Limanowskiego i Górki w Środzie Wlkp.

2013: Koncepcja układu drogowego ulicy Leśnej w Suchym Lesie – Odcinek ulicy Leśnej od ul. Bogusławskiego do ul. Meteorytowej – na długości 1+124,67 Projekt organizacji ruchu polegający na poprawie bezpieczeństwa ruchu i uspokojeniu ruchu.

2013: Projekt budowlano – wykonawczy: Budowa ulicy Kowalewickiej w Poznaniu na odcinku od ul. Pobielskiej do węzła Nowe Kotowo.

2012: Umocnienie wewnętrznego placu na terenie siedziby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 51 w Poznaniu

2012: Przebudowa ulicy Wyzwolenia i Kukułczej w Poznaniu w zakresie budowy zatok postojowych

2012: Przebudowa ulicy Cedzyńskiej w Poznaniu

2012: Przebudowa drogi gminnej ulicy Marcinkowskiego w Środzie Wielkopolskiej

2012: Projekt zamienny: Budowa ulicy Zagórze w Czerwonaku na odcinku od ul. Zacisze do ul. Szkolnej

2012: Projekt odtworzenia nawierzchni ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.

2011: Przebudowa ulicy Poznańskiej od ulicy Kaczyńskiej do Wodnej oraz budowa ulicy Poznańskiej od ulicy Wodnej do ul. Gajowej w Pobiedziskach

2011: Przebudowa ulicy Gajowej w Pobiedziskach Letnisko

2011: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat – Grabów n/Prosną na odcinku od km 9+543 do km 18+700 – długość 9170mb

2011: Budowa ulicy Polnej w m. Krosno (gmina Mosina) na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Głównej

2011: Budowa ulicy Leśnej w Mielnie na odcinku ok. 800 m od ulicy Poznańskiej

2011: Budowa ulicy Czereśniowej w m. Mosina na odcinku od ul. Gruszkowej do ul. Targowej

2011: Projekt drogowy: Budowa dwóch budynków: biurowo-usługowego oraz pawilonu wraz z infrastrukturą techniczną, wjazdami, drogami, parkingami podziemnymi i naziemnymi oraz obiektu budowlanego: ekranu przy ul. Głogowskiej 34 w Poznaniu

2011: Projekt umocnienia wewnętrznego placu na terenie siedziby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 51 wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu.

2010: Skrócone projekty budowlane na remonty odcinków dróg powiatowych w Turku

2010: Rozbudowa ulic Bosej, Knapowskiego i Myśliwskiej w Poznaniu

2010: Przebudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741 km

2010: Przebudowa drogi powiatowej nr 4072P Mechlin – Dąbrowa – długość 5196,32 mb

2010: Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2468P w m. Prusinowo

2009: Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w miejscowości Biernatki

2009: Budowa ulicy Kwiatowej w Owińskach w miejscowości Bolechówko oraz Potasie z połączeniami z ul. Lipową

2009: Budowa ulic Gronostajowej i Lisiej w Poznaniu

2009: Budowa ulicy Polnej w Czerwonaku