+48 509 691 611
biuro@mw-projekt.com

Tytuł projektu:

Warta Glass „Jedlice” S.A., z siedzibą           w Jedlicach koło Ozimka, woj. opolskie.

Opis projektu:

Projekt drogowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu wyrobów gotowych swoim zakresem obejmuje:

  • budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej na parking
  • budowę parkingu zakładowego
  • budowę zatoki autobusowej i chodników przy drodze powiatowej
  • remont drogi powiatowej na długości projektowanego chodnika
  • budowę dróg przy projektowanym magazynie

Projekt wykonano w 2009 roku.