+48 509 691 611
biuro@mw-projekt.com

Tytuł projektu:

Projekt drogowy – Budowa nowej maszyny papierniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany i wykonawczy – MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE S.A., 86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1.

Opis projektu:

Swoim zakresem projekt drogowy obejmuje:

Budowę nawierzchni drogowych o łącznej powierzchni 111 500 m2:

  • Drogi głównej stanowiącej dojazd do planowanych obiektów (od bramy nr 3 do placu składowego makulatury) – długość 1444mb
  • Parkingu dla samochodów ciężarowych zlokalizowanego przed wjazdem na teren zakładu – 60 miejsc postojowych
  • Dróg i placów wewnętrznych w rejonie planowanych budynków
  • Placu składowego makulatury o nawierzchni betonowej o wymiarach 178 x 255m
  • Parkingów dla samochodów osobowych       w rejonie:

- bramy nr 1 – 59 miejsc postojowych,

- bramy nr 2 – 100 miejsc postojowych.

  • Chodników prowadzących ruch pieszy na terenie zakładu

Projekt wykonano w 2008-2009 roku.