+48 509 691 611
biuro@mw-projekt.com

Tytuł Projektu:

Koncepcja układu drogowego ulicy Leśnej        w Suchym Lesie

Opis Projektu:

Odcinek ulicy Leśnej od ul. Bogusławskiego do ul. Meteorytowej – na długości 1+124,67 Projekt organizacji ruchu polegający na poprawie bezpieczeństwa ruchu i uspokojeniu ruchu

Projekty wykonane przy współpracy                 z Pracownią Projektową „DROGOWIEC” Piotr Strzyżewski

Warianty:

I – sygnalizacja świetlna z detektorem radarowym,

II – progi zwalniające płytowe – wyniesione skrzyżowania,

III – szykany – przewężenie jezdni – azyle segmentowe.


Projekt wykonano w 2013 roku.