+48 509 691 611
biuro@mw-projekt.com

Tytuł projektu:

Projektu drogowe – Amica Wronki S.A.       we Wronkach przy ul. Mickiewicza 52.

Opis projektu:

Swoim zakresem projekt drogowy obejmuje:

1. Budowa budynku magazynu i rozkroju blach wraz z niezbędną infrastrukturą

Swoim zakresem projekt drogowy obejmuje:

  • Budowę dróg dojazdowych, placu manewrowego wzdłuż hali, wypełnienie międzytorza i chodniki.

2. Budowa budynku portierni wraz                z zadaszeniem nad wjazdem na tren zakładu oraz parkingu dla samochodów osobowych. Przebudowa i poszerzenie drogi przy bramie wjazdowej na teren zakładu Amica Wronki S.A.

Swoim zakresem projekt drogowy obejmuje:

  • Budowę parkingu dla samochodów osobowych – 91 miejsc postojowych
  • Budowę dróg dojazdowych, manewrowych  i zjazdów na parking
  • Poszerzenie drogi wjazdowej na zakład przy projektowanej portierni, budowę miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych oczekujących na wjazd  o nawierzchni betonowej
  • Budowę chodnków

3. Przebudowa drogi zakładowej wraz          z poszerzeniem drogi w rejonie wagi, budową chodnika oraz budową łącznika     z działką firmy Samsung na teren zakładu w Amica Wronki

4. Budowa drogi pożarowej wraz                z niezbędną infrastrukturą i przebudową istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w Amica

5. Projekt stałej organizacji ruchu na istniejącym parkingu zewnętrznym przy Fabryce Kuchni Amica


Projekt wykonano w 2011 roku.